Verbetering op eigen kracht

Bergcom Engineering maakt bij innovatie- en verbeterplannen gebruik van de kennis en kunde van uw eigen personeel. Uiteindelijk is het doel er voor te zorgen dat uw bedrijf op eigen kracht haar kwaliteit en productiviteit verbetert, zonder gebruik te maken van externen.

Meer weten?
Neem contact op

Lean Six Sigma

Veranderingen gaan snel. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aan die veranderingen. De Lean Six Sigma methodiek biedt bij innovatie en verbeterprojecten een gestructureerde aanpak.  Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de eigen mensen. Eigenaar Jan Dirk van den Berge heeft met deze methodiek kunnen bijdragen aan de realisatie van diverse winnende verzorgings- en verbruiks-producten. Elke keer als er weer een robuust product of productieproces is gerealiseerd voelt dat volgens van den Berge: “Als het winnen van de beker.”

Welke voordelen biedt Lean Six Sigma voor mijn bedrijf?

Lean Six Sigma stelt de klant volledig centraal. Deze methode leidt tot:

  • Kostenreductie
  • Verkorte doorlooptijd
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Verlaagde werkdruk
  • Kwaliteitsverbetering
  • Verhoogde medewerkerstevredenheid

Hoe gaat Lean Six Sigma in zijn werk?

Op een systematische wijze worden processen geïnnoveerd. De kracht van Lean Six Sigma ligt op vier gebieden:

Kwaliteitsverbetering
De focus ligt hier sterk op het investeren in de opleiding van het eigen personeel. Het personeel wordt in staat gesteld om zélf processen te verbeteren. Dit leren ze aan de hand van de DMAIC techniek; Define, Measure, Analyze, Improve en Control. Hiermee wordt er voor gezorgd dat het bedrijf zich ook in de toekomst blijft verbeteren.  

Verkorten van de doorlooptijd
Veel bedrijven maken gebruik van allerlei processen en procedures om problemen op te lossen, zonder dat er ooit onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van het probleem. Lean Six Sigma maakt gebruik van de DMAIC techniek dat de oorzaak van het probleem bloot legt en verhelpt. Dit maakt bedrijfsprocessen efficiënter.

Betere bedrijfsresultaten
Efficiënte bedrijfsprocessen zijn van directe invloed op het bedrijfsresultaat. Lean Six Sigma stelt kwaliteit niet als doel, maar gebruikt het als middel om het échte doel te bereiken; verbeteren van het bedrijfsresultaat door het verhogen van de klantwaarde.

Bedrijven leren zichzelf te verbeteren
Doordat bedrijven de klant centraal stellen, ligt de focus op de toegevoegde waarde voor de klant. Door de wensen van de klant te vervullen wordt niet alleen de klanttevredenheid verhoogd, maar dwingt het bedrijven ook om steeds weer opnieuw zijn producten, diensten en processen te evalueren en te verbeteren.

Health Hub Roden

healthhub roden

BergCom Engineering is Partner van de Health Hub Roden. In Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (Healthy Ageing).

Foto
Jan Dirk van den Berge
werkbouwtuigkundige Lean Six Sigma proces specialist.
In 1997 richtte hij de eenmanszaak BergCom Engineering op, waaronder hij al 20 jaar zijn kennis en ervaring deelt in innovatie- en verbeterprojecten bij industriële bedrijven.