Hoe efficiënt is uw bedrijf?

Graag onderzoek ik met u hoe de processen binnen uw bedrijf verbeterd
kunnen worden. Waar valt er winst te behalen?
Wat is er voor nodig? En wat levert het uiteindelijk op?
Deze vraagstukken help ik u graag beantwoorden.

Verbetering op eigen kracht
"Klik hier"

Welke diensten levert BergCom Engineering?

BergCom Engineering kan u van dienst zijn op diverse vlakken:

  • Innovatietrajecten
  • Voorontwikkeling
  • Procesonderzoek
  • Procesanalyse
  • Technische maakbaarheid
  • Van ontwerp tot assemblage

Innovatietrajecten
Innoveren is niet nieuw. Dat heeft de mens altijd al gedaan. Maar in de moderne tijd, met de moderne hulpmiddelen ontstaat er veel meer ruimte voor de creativiteit van iedereen, en gaan ontwikkelingen steeds sneller .
Innoveren is een visie dat gedragen moet worden door de gehele organisatie. Het innoveren van BergCom Engineering zit hem in het ondersteunen bij de keuzes ter verbetering van de productieprocessen. De uitdaging ligt in het creëren van een fantastisch nieuw product tegen lage productiekosten.

Voorontwikkeling
De markt vraagt voor productontwikkeling steeds kortere doorlooptijden. BergCom Engineering ondersteund bij het creëren van optimale productieprocessen voor nieuwe producten. Tussen ontwerp en het uiteindelijke product zit een traject van plannen, meten, testen en corrigeren.Binnen dit traject zoekt BergCom Engineering naar de optimale situatie waarin productontwerpers zoveel mogelijk ontwerpvrijheid hebben.

Procesonderzoek
Bedrijven die bezig zijn met het innoveren van bestaande en/of nieuwe producten, krijgen vaak ook te maken met  het innoveren van de productietechnieken.Vanuit de engineering van de productieprocessen wordt inzicht verkregen in welke productie- en controlemiddelen nodig zijn met bijbehorend financieel plaatje.

Procesanalyse
Veel informatie wordt vergaard door te praten met mensen op de werkvloer. Belangrijk is om vast te stellen of de vraag bij een bedrijf voortkomt uit nieuwe eisen die aan het proces worden gesteld of dat het productieproces niet presteert wat men voor ogen heeft. Uit het opdelen van het complete proces in kleine, grijpbare stukjes kunnen de kritische parameters benoemd worden en kunnen soms eenvoudige oplossingen de meest spectaculaire resultaten opleveren. In die analyse ligt de kracht van BergCom Engineering.

Technische maakbaarheid
BergCom Engineering ondersteund bij het innoveren van het industrialisatieproces, zodat het nieuwe product tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid geproduceerd kan worden.BergCom Engineering helpt mee ervoor te zorgen dat ontwerpvrijheid en maakbaarheid optimaal op elkaar afgestemd zijn.

Van ontwerp tot assemblage
BergCom Engineering is betrokken bij een compleet realisatieproces van een product of onderdeel van een product: van ontwerp tot en met assemblage. Uiteindelijk moet een product in voldoende aantallen en van constante kwaliteit de band afkomen. BergCom Engineering brengt in de begin fase de technische grenzen in kaart. Met de “Design for 6-Sigma” methodiek moet dit leiden tot een storingsvrij productieproces met producten van een constante goede kwaliteit.

Health Hub Roden

healthhub roden

BergCom Engineering is Partner van de Health Hub Roden. In Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (Healthy Ageing).

Foto
Jan Dirk van den Berge
werkbouwtuigkundige Lean Six Sigma proces specialist.
In 1997 richtte hij de eenmanszaak BergCom Engineering op, waaronder hij al 20 jaar zijn kennis en ervaring deelt in innovatie- en verbeterprojecten bij industriële bedrijven.